14-6-2019_Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων (ξένες γλώσσες-σχέδια-μουσική).

 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  Θέμα: Εξεταστικά κέντρα Ειδικών Μαθημάτων 2019
  Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις
  των Eιδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών
  Λυκείων (ΕΠΑΛ), οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα Ειδικά Μαθήματα
  προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για εισαγωγή το τρέχον έτος
  σε σχολή ή τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, θα
  διενεργηθούν από 21 Ιουνίου μέχρι και 2 Ιουλίου, στα παρακάτω εξεταστικά κέντρα και με
  βάση το αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων που έχει ανακοινωθεί.
  Για τα εξεταστικά κέντρα των μαθημάτων «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» και
  «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.