10-6-19_-Ενημέρωση σχετικά με συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, όσον αφορά τον αριθμό εισακτέων.

Πληροφορίες:
1) Ιστοσελίδα Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ)
www.fireservice.gr
2) Κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες
τα τηλέφωνα των οποίων περιέχονται στην άνωθεν ιστοσελίδα.
ΑΘΗΝΑ –– ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

Μετάβαση στο περιεχόμενο