1.7-6-19_ΕΚΔΟΣΗ 2_2.6-6-19_Πρόσκληση για απόσπαση ή διάθεση στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών προκειμένου να συμμετέχουν στις Ομάδες Υποστήριξης της Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.) των ΕΠΑ.Λ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
«Για απόσπαση ή διάθεση στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών προκειμένου να συμμετέχουν στις
Ομάδες Υποστήριξης της Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.) των ΕΠΑ.Λ.»

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά από την 10η/6/2019 έως και την 18η/6/2019.
Δικαίωμα υποβολής Αίτησης-Δήλωσης έχουν οι εκπαιδευτικοί των κλάδων/ειδικοτήτων
ΠΕ80 έως ΠΕ90, ΤΕ01 και ΤΕ02, οι οποίοι, προκειμένου να διατεθούν, θα πρέπει να
ανήκουν οργανικά σε Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των οικείων
Περιφερειακών Διευθύνεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία
υποβάλλουν την αίτηση. Οι εκπαιδευτικοί που υποβάλουν αίτηση για απόσπαση μπορούν
να δηλώσουν και Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης πέραν αυτής στην οποία ανήκουν οργανικά.

Μετάβαση στο περιεχόμενο