ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ :«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των εγγεγραμμένων στους πίνακες επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ για την κάλυψη κενούμενης θέσης στο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας»

Προσκαλούμε
Τους/τις εγγεγραμμένους/ες στους κυρωμένους τελικούς αξιολογικούς πίνακες επιλογής
Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ των λοιπών
Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, νέα δήλωση προτίμησης για την κενούμενη θέση
Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ στο Περιφερειακό Κέντρο
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.) Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα,
από Τρίτη 21/05/2019 έως Πέμπτη 23/05/2019 και ώρα 15.00 (αποκλειστική προθεσμία).

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο