Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις ΠΚΕ των Σχολών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Δείτε τα συνημμένα έγγραφα:

2019_5_6_Φ_251_69502_Α5_ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ_ΓΙΑ_ΣΧΟΛΕΣ_ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ_2019_ΑΔΑ_6ΗΔΡ4653ΠΣ_0ΑΓ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ_ΑΚ_ΕΤΟΥΣ_2019_2020_ΑΔΑ_6ΒΟΗ4653ΠΩ_ΖΣΦ

Μετάβαση στο περιεχόμενο