Ανακλήσεις αποφάσεων πρόσληψης και τοποθέτησης προσωρινών αναπληρωτριών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ25 και ΠΕ30 λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο