Β. Καλοκύρη: Ενημέρωση από ΣΕΕ Φιλολόγων για το Συνέδριο της Ε.Φ.Ν.Η. με θέμα «Ερευνώντας το πολιτιστικό πρόσωπο του μεταπολεμικού Ηρακλείου», 17-19 Απριλίου 2019, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου.

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο