Μ. Πρατσίνη – Πρόσκληση σε επιμορφωτική ημερίδα με θέμα«∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ Β ́ΚΑΙ Γ ́ ΤΑΞΗ»

Μετάβαση στο περιεχόμενο