Ε. Βρετουδάκη – Διεξαγωγή Βιωματικού εργαστηρίου με θέμα: Η Διαχείριση τάξης παιδιών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες-Η Συμπεριληπτική εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο