Ι. Ραμουτσάκη – Ανακοίνωση ενημερωτικής- επιμορφωτικής Συνάντησης, με θέμα : «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο- Δυνατότητες-Ανάγκες-Προοπτικές»