Ι. Ραμουτσάκη – Ανακοίνωση ενημερωτικής- επιμορφωτικής Συνάντησης, με θέμα : “Διαφοροποιημένη Διδασκαλία στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο- Δυνατότητες-Ανάγκες-Προοπτικές”

Μετάβαση στο περιεχόμενο