Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίου διευθυντή της κενούμενης θέσης του 6/θ Δημοτικού Σχολείου Λιβαδίων, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Ρεθύμνης

Μετάβαση στο περιεχόμενο