Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΜΕΑΕ, Ε.Κ., ΠΕ.Κ.Ε.Σ., Σ.Ε.Ε., ΣΕΑ και Ε.Ε., ΣΔΕΥ με ΕΔΕΑΥ και ΚΕΣΥ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ με βάση το Ν. 4547/2018

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο