ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ ΚΑΙ ΔΕ01-ΕΒΠ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο