Γ. Πανσεληνάς – Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Διαφοροποιημένη διδασκαλία»