ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ21-ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ, ΠΕ23-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ25-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΠΕ28-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΕ29-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, ΠΕ30-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΕ01-ΕΒΠ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο