Ανακλήσεις αποφάσεων πρόσληψης και τοποθέτησης προσωρινών αναπληρωτών ΔΕ1 ΕΒΠ λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο