Ανάκληση αποφάσεων πρόσληψης και τοποθέτησης προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο