Προσωρινοί ενιαίοι αξιολογικοί πίνακες ανά κλάδο υποψήφιων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης

Κατά των ανωτέρω προσωρινών ενιαίων αξιολογικών πινάκων οι υποψήφιοι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Π.Δ.Ε. Κρήτης που επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν ενυπόγραφη έγγραφη ένσταση μέσα σε τρεις (03) εργάσιμες ημέρες, από την ανάρτησή  τους, ήτοι έως και την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης (Λ. Κνωσσού 6 Ηράκλειο) ιδιοχείρως  ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο e-mail : mail@kritis.pde.sch.gr ή με τηλεομοιοτυπία ( fax) : 2810302447

Σημείωση : Σε περίπτωση υποβολής ένστασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)  ή, με τηλεομοιοτυπία (fax), παρακαλούνται οι υποψήφιοι να επιβεβαιώσουν τη λήψη της ένστασή τους την ίδια μέρα της αποστολής από τον γραμματέα του Συμβουλίου στο τηλέφωνο : 2810347280.

Μετάβαση στο περιεχόμενο