Επιλέγω ΕΠΑ.Λ.

Νέο σποτ “Επιλέγω ΕΠΑ.Λ” για την ενημέρωση μαθητών/μαθητριών και γονέων.

Πληροφορηθείτε έγκαιρα και έγκυρα αναφορικά με τις εκπαιδευτικές και τις επαγγελματικές δυνατότητες που παρέχονται στους μαθητές/μαθήτριες και αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ.

Τηλεοπτικό σποτ

Ραδιοφωνικό σποτ

Όλο το ψηφιακό διαθέσιμο υλικό για την προβολή της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης διατίθεται σε ειδικά διαμορφωμένη σελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.