ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΨΑΣΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ- Πρόσκληση φιλολόγων σχολείων Δήμων Μυλοποτάμουκαι Ανωγείων σε δειγματική διδασκαλία μεεφαρμογή των αρχών Κριτικού Γραμματισμού και χρήση ομαδοσυνεργατικής μεθόδου στο μάθημα της Ν.Ε. Γλώσσας

Έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο