ΛΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π.ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ21-26 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ & ΠΕ28-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

Μετάβαση στο περιεχόμενο