ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ30-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Ε.Ε.Π.ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ30-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Μετάβαση στο περιεχόμενο