ΛΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ30-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕ29-ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ/ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο