Λύση Σύμβασης και Πρόσληψη Αναπληρώτη Φυσικής στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας