ΠΡΟΣΟΧΗ!!ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. – ΠΕ23, ΠΕ28 ΚΑΙ ΠΕ30 2017-18_ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο ενημερωτικό πριν αναλάβετε υπηρεσία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο