ΑΝΑΚΛΗΣH ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.E.Π. ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ 23 ΚΑΙ ΠΕ 30 ΣΤΗΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο