Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με μετάβαση, διαμονή και επιστροφή μαθητών/τριων και συνοδών εκπαιδευτικών προς το/και από Στρασβούργο, στο πλαίσιο του Προγράμματος EUROSCOLA

Σχετικά έγγραφα