ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΚΑΙ Ε.Ε.Π. – ΠΕ 21-26, ΠΕ28, ΠΕ30 – 2017-18

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο ενημερωτικό πριν αναλάβετε υπηρεσία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο