Λειτουργία τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στα Γενικά Λύκεια αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κρήτης για το σχολικό έτος 2017-201

Έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο