ΑΝΑΚΛΗΣH ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Ε.E.Π. ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ29 ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο