ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. – ΠΕ23 ΚΑΙ ΠΕ30 2017-18

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο ενημερωτικό πριν αναλάβετε υπηρεσία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο