ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΡΩΝ Ε.E.Π. ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ23 ΚΑΙ ΠΕ30 ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο