ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π.- Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ 21-26, ΠΕ24, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29 ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ TΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. – Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ 21-26, ΠΕ 24, ΠΕ 25, ΠΕ 28, ΠΕ29 ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κρήτης, βάσει της διάθεσης πιστώσεων για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ε.Β.Π – Ε.E.Π σε ΣΜΕΑΕ και Σχολικές Μονάδες Γενικής Παιδείας, καλεί
Τους υποψήφιους αναπληρωτές
1) ΕΒΠ οι οποίοι βρίσκονται στη θέση από 01 έως και 115 στον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών ΕΒΠ
2) ΕΕΠ κλάδου ΠΕ 21-26 Θεραπευτών Λόγου, οι οποίοι βρίσκονται στη θέση από 01 έως και 11 στον κύριο οριστικό πίνακα κατάταξης και από 01 έως και 12 στον επικουρικό οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ ΠΕ 21-26.
3) ΕΕΠ κλάδου ΠΕ 24 Παιδοψυχιάτρων, ο οποίος βρίσκεται στη θέση 01 στον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ ΠΕ 24.
4) ΕΕΠ κλάδου ΠΕ 25 Σχολικών Νοσηλευτών, οι οποίοι βρίσκονται στη θέση από 01 έως και 21 στον κύριο οριστικό πίνακα και από 01 έως και 20 στον επικουρικό οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ ΠΕ 25.
5) ΕΕΠ κλάδου ΠΕ 28 Φυσικοθεραπευτών, οι οποίοι βρίσκονται στη θέση από 01 έως και 11 στον κύριο οριστικό πίνακα και από 01 έως και 03 στον επικουρικό οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ ΠΕ 28.
6) ΕΕΠ κλάδου ΠΕ 29 Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών, οι οποίοι βρίσκονται στη θέση από 01 έως και 06 στον κύριο οριστικό πίνακα κατάταξης και από 01 έως και 09 στον επικουρικό οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ ΠΕ 29.

να συμπληρώσουν την κάτωθι αναρτημένη Αίτηση-Δήλωση Τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά σε σχολεία Ειδικής Αγωγής και σε σχολεία Γενικής Παιδείας, από σήμερα Πέμπτη 07 Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι και την Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 το πρωί.

ΟΔΗΓΙΕΣ

 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην Αίτηση-Δήλωση Τοποθέτησης πρέπει να συμπεριλάβετε με τη σειρά που επιθυμείτε όλα τα λειτουργικά κενά των νομών που είχατε δηλώσει στην αρχική σας Αίτηση. Εάν, για παράδειγμα, στην αρχική σας Αίτηση είχατε δηλώσει όλους τους νομούς της Κρήτης, τότε θα πρέπει στην Αίτηση-Δήλωση Τοποθέτησης να συμπληρώσετε με τη σειρά που επιθυμείτε όλες τις σχολικές μονάδες που δίνονται ως λειτουργικά κενά.
  • Σε περίπτωση που παραλείψετε κάποια επιλογή αλλά με βάση τη σειρά σας στον Πίνακα πρέπει να τοποθετηθείτε εκεί, τότε η πρόσληψη και τοποθέτησή σας θα γίνει στο κενό αυτό ανεξάρτητα αν το έχετε συμπεριλάβει ή όχι στην Αίτηση-Δήλωση Τοποθέτησης.
  • Εάν στην αρχική σας Αίτηση δεν είχατε δηλώσει κάποιο νομό, τότε δεν έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε κενά του νομού αυτού στην Αίτηση-Δήλωση Τοποθέτησης.
  • Η σειρά των νομών που είχατε δηλώσει στην αρχική σας Αίτηση είναι δεσμευτική.

Επισημαίνουμε ότι, όσοι υποψήφιοι έχουν κάνει επικαιροποίηση της δήλωσης προτιμήσεών τους (πραγματοποιήθηκε 20-30 Ιουνίου 2017), ισχύει η επικαιροποιημένη δήλωση.

 • Η Αίτηση-Δήλωση Τοποθέτησης είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ και υπάρχει η δυνατότητα αποστολής της α) μέσω email (η δήλωση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και σκαναρισμένη) στο mail@kritis.pde.sch.gr, β) μέσω φαξ στο 2810 302447, γ) αυτοπροσώπως στα γραφεία της Π.Δ.Ε. Κρήτης. Για τις Δηλώσεις που θα παραλάβουμε μέσω email, θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης παραλαβής. Για τις Δηλώσεις που θα αποστέλλονται μέσω fax, παρακαλούμε επιβεβαιώστε την παραλαβή τους τηλεφωνικά στα νούμερα 2810 302450, 302452.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η καταληκτική προθεσμία για την αποστολή της Αίτησης-Δήλωσης Τοποθέτησης είναι Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ.

 • Εάν δεν την καταθέσετε εμπρόθεσμα, τότε η τοποθέτησή σας θα γίνει σε κάποιο από τα υπάρχοντα λειτουργικά κενά των νομών που δηλώσατε στην αρχική σας Αίτηση.
 • Μετά το πέρας της προθεσμίας κατάθεσης των Αιτήσεων-Δηλώσεων Τοποθέτησης, θα αναρτηθούν ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Κρήτης με έκδοση και ανάρτηση σχετικής Απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Παρακαλούμε να παρακολουθείτε καθημερινά την ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Κρήτης για ανακοινώσεις και έκτακτη ενημέρωση.
 • Εάν το όνομά σας δεν βρίσκεται στους ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π.- Ε.Ε.Π. κλάδων ΠΕ21-26, ΠΕ24, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29 σημαίνει ότι τα λειτουργικά κενά των νομών που είχατε επιλέξει στην αρχική σας Αίτηση καλύφθηκαν από υποψήφιους που βρίσκονταν σε ανώτερη θέση από εσάς στον ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π.-Ε.Ε.Π. και δεν προσλαμβάνεστε στη φάση αυτή, αλλά υπάρχει πιθανότητα, αν δοθούν επιπλέον πιστώσεις, να προσληφθείτε σε επόμενη φάση. Παρακαλούμε να παρακολουθείτε καθημερινά την ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Κρήτης για ανακοινώσεις και έκτακτη ενημέρωση.
 • Οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται, σύμφωνα με την παρ. 10 της εγκυκλίου 65475/Δ3/20-04-2017, πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία εντός (5) ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους. Όσοι υποψήφιοι δεν προσέλθουν εμπρόθεσμα για να αναλάβουν υπηρεσία ή παραιτηθούν μετά την ανάληψη υπηρεσίας, απολύονται και διαγράφονται από τον Πίνακα για το διανυόμενο σχολικό έτος. Ημερομηνία ανακοίνωσης πρόσληψης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Κρήτης των ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π-Ε.Ε.Π. κλάδων ΠΕ21-26, ΠΕ24, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29.
 • Υπενθυμίζουμε ότι η δήλωση τοποθέτησης δεν συνεπάγεται αυτόματα την πρόσληψή σας.

07/09/2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο