ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δ.Ε. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΣΕΠ)

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης επί της παραπάνω μοριοδότησης εντός  τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα κοινοποίησης των πινάκων, ήτοι μέχρι Πέμπτη 20-07-2017, ώρα 14:00. Η αίτηση ένστασης δύναται να κατατεθεί αυτοπροσώπως στην Π.Δ.Ε. Κρήτης (Λεωφ. Κνωσου 6,  Ηράκλειο Κρητης) ή με φαξ στο 2810-301103.
Η  εξέταση τυχόν ενστάσεων θα γίνει την Δευτέρα 24-07-2017.

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο