ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Π.Ε. ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΣΕΠ)

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης επί της παραπάνω μοριοδότησης εντός  τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα κοινοποίησης των πινάκων, ήτοι μέχρι Τετάρτη 19-07-2017, ώρα 14:00. Η αίτηση ένστασης δύναται να κατατεθεί αυτοπροσώπως στην Π.Δ.Ε. Κρήτης (Λεωφ. Κνωσου 6,  Ηράκλειο Κρητης) ή με φαξ στο 2810-301103.
Η  εξέταση τυχόν ενστάσεων θα γίνει την Δευτέρα 24-07-2017.

Μετάβαση στο περιεχόμενο