«Πρόγραμμα 4ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας στο Ηράκλειο – Συμμετέχοντες στα εργαστήρια για μαθητές»

«Πρόγραμμα 4ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας στο Ηράκλειο – Συμμετέχοντες στα εργαστήρια για μαθητές»

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

ΤΕΛΙΚΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο