Κλήρωση για συμμετοχή σε σεμινάριο στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα “Using the European Language Portfolio”

Κλήρωση για συμμετοχή σε σεμινάριο στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης:

Θέμα: “Using the European Language Portfolio”
Κωδικός: CoE 2013   0617 –0619  Germany
Ημερομηνία διεξαγωγής : 17/06/2013 – 19/06/2013

Διαβάστε την ανακοίνωση

Μετάβαση στο περιεχόμενο