ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ” ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ:ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ”

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 8:15-14:00 ΑΙΘ.: ΚΑΣΤΕΛΑΚΗ (ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΤΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο