Πρόσκληση των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές ημερίδες με θέμα «Εμπλουτίζοντας ή/και αναθεωρώντας τις διδακτικές μας προσεγγίσεις, για ένα σχολείο πιο ελκυστικό και αποτελεσματικό»

Πρόσκληση των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές ημερίδες με θέμα «Εμπλουτίζοντας ή/και αναθεωρώντας τις διδακτικές μας προσεγγίσεις, για ένα σχολείο πιο ελκυστικό και αποτελεσματικό».

Διαβάστε την ανακοίνωση

Μετάβαση στο περιεχόμενο