Κύκλος επιμορφωτικών σεμιναρίων

Κύκλος επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους μήνες Φεβρουάριο – Μάρτιο με τίτλο:

– «Προβλήματα εκπαιδευτικής πράξης. Διαχείριση μαθητικού πληθυσμού» και

– “Στρατηγικές για την ανάπτυξη του Γραπτού Λόγου: Ομαδοσυνεργατικές πρακτικές για διαφοροποιημένη διδασκαλία”

Διαβάστε την ανακοίνωση

Μετάβαση στο περιεχόμενο