Βιωματικό εργαστήρι για δασκάλους: «Η συμβολή της βιωματικής εκπαίδευσης στην ανάπτυξη των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων»

Βιωματικό εργαστήρι για δασκάλους: «Η συμβολή της βιωματικής εκπαίδευσης στην ανάπτυξη των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων»

Διαβάστε την ανακοίνωση