Κύκλος επιμορφωτικών σεμιναρίων

Κύκλος επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους μήνες Φεβρουάριο – Μάρτιο με τίτλο:

– «Προβλήματα εκπαιδευτικής Πράξης. Διαχείριση μαθητικού πληθυσμού» και

– «Στρατηγικές για την ανάπτυξη του Γραπτού Λόγου: Ομαδοσυνεργατικές πρακτικές για διαφοροποιημένη διδασκαλία»

Διαβάστε την ανακοίνωση

Μετάβαση στο περιεχόμενο