Παροχή διευκρινίσεων για μεταθέσεις από ΚΕΔΔΥ σε ΣΜΕΑΕ της ίδιας ή άλλης περιοχής καθώς και από ΚΕΔΔΥ σε σχολικές μονάδες της γενικής εκπαίδευσης ή το αντίστροφο

Παροχή διευκρινίσεων για μεταθέσεις από ΚΕΔΔΥ σε ΣΜΕΑΕ της ίδιας ή άλλης περιοχής καθώς και από ΚΕΔΔΥ σε σχολικές μονάδες

Περισσότερα

Διευκρινήσεις για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ κλάδων ΠΕ18.09 και ΠΕ10

Διευκρινήσεις για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ κλάδων ΠΕ18.09 και ΠΕ10. Διαβάστε την ανακοίνωση

Περισσότερα

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε μειονοτικά σχολεία

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε μειονοτικά σχολεία Διαβάστε την ανακοίνωση

Περισσότερα

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε) Ηρακλείου, ως Υπηρεσιακού Συμβουλίου

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε) Ηρακλείου, ως Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διαβάστε την ανακοίνωση

Περισσότερα

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε) Χανίων, ως Υπηρεσιακού Συμβουλίου

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε) Χανίων, ως Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διαβάστε την ανακοίνωση

Περισσότερα

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε) Ρεθύμνης, ως Υπηρεσιακού Συμβουλίου

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε) Ρεθύμνης, ως Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διαβάστε την ανακοίνωση

Περισσότερα

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε) Λασιθίου, ως Υπηρεσιακού Συμβουλίου

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε) Λασιθίου, ως Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διαβάστε την ανακοίνωση

Περισσότερα

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε) Ηρακλείου, ως Συμβουλίου Επιλογής

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε) Ηρακλείου, ως Συμβουλίου Επιλογής Διαβάστε την ανακοίνωση

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο