Διευκρινήσεις για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ κλάδων ΠΕ18.09 και ΠΕ10

Διευκρινήσεις για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ κλάδων ΠΕ18.09 και ΠΕ10.

Διαβάστε την ανακοίνωση