Παροχή διευκρινίσεων για μεταθέσεις από ΚΕΔΔΥ σε ΣΜΕΑΕ της ίδιας ή άλλης περιοχής καθώς και από ΚΕΔΔΥ σε σχολικές μονάδες της γενικής εκπαίδευσης ή το αντίστροφο

Παροχή διευκρινίσεων για μεταθέσεις από ΚΕΔΔΥ σε ΣΜΕΑΕ της ίδιας ή άλλης περιοχής καθώς και από ΚΕΔΔΥ σε σχολικές μονάδες της γενικής εκπαίδευσης ή το αντίστροφο.

Διαβάστε την ανακοίνωση

Μετάβαση στο περιεχόμενο