16-04-21 Εγκύκλιοι αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες/φορείς αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. και από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ»

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

ΑΠΟ 20-04-2021 μέχρι 27-04-2021 και ωρα 15:00

1. Εγκύκλιος αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε φορείς σε μορφή pdf 

2.Εγκύκλιος αποσπάσεων εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ»

Μετάβαση στο περιεχόμενο