Κατανομή πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης σε ελαχιστοβάθμιους αναλυτικούς λογαριασμούς εξόδων (Α.Λ.Ε.)

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο