Σ. Μαρτίνου:«Οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης για τα μαθήματα του Δημοτικού σχολείου»(της Γλώσσας, των Κοινωνικών Επιστημών [Ιστορία, Θρησκευτικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Φυσική Αγωγή], της Αισθητικής Αγωγής, των Φυσικών Επιστημών, των Ξένων Γλωσσών, των Μαθηματικών και των ΤΠΕ, που δόθηκαν για το σχολικό έτος 2019-20.

Μετάβαση στο περιεχόμενο