ΣΕΕ ΠΕ02 Β. Καλοκύρη: Γ΄ ΓΕΛ, σχολ. έτος 2019-20. Το πλαίσιο για οργάνωση της διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων με βάση τα νέα δεδομένα: Προγράμματα Σπουδών, Ωρολόγιο Πρόγραμμα, Ύλη ανά μάθημα, τρόπος εξέτασης μαθημάτων. Α΄, Β΄ ΓΕΛ: Τρόπος εξέτασης μαθημάτων, Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Διαμόρφωση «φακέλου οργάνωσης ανά μάθημα».

Σχετικά έγγραφα