Σ. Ζανέκα: Επιμορφωτικό Υλικό για το μάθημα της «Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας» ΓΕΛ Γ΄Λυκείου